Privacy en Cookie statement

In bepaalde omstandigheden is het noodzakelijk dat u ons persoonlijke informatie over uzelf verschaft, opdat u zo goed mogelijk van onze site gebruik zult kunnen maken. In dit privacystatement wordt aangegeven hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en hoe wij deze informatie beschermen en gebruiken.

De website met URL www.storiedistile.nl (de ‘website’) is eigendom van en wordt beheerd door Peroni / Grolsche Bierbrouwerij Nederland B.V. Het beleid is erop gericht dat we de privacywetgeving naleven en respecteren en dat we onze gebruikers beschermen tegen mogelijk misbruik van hun persoonlijke gegevens. Wij verlenen u ook toegang tot uw persoonlijke gegevens, zodat u de informatie die wij over u hebben kunt corrigeren of verwijderen, of ons kunt vragen het voor u te doen. Deze privacy statement is van toepassing op de producten en diensten aangeboden op de Website.

1. Welk type gegevens verzamelen wij van u?

U kunt gebruik maken van onze website zonder dat u enige persoonlijke informatie dient in te voeren/af te geven.

2. Hoe wij uw gebruik van onze site(s) traceren?

Om onze website te kunnen blijven verbeteren, is het zinvol te weten wat de populaire gebieden op onze sites zijn en hoeveel tijd onze gastgebruikers er doorbrengen. We doen dit op een aantal manieren. Deze worden hieronder uiteengezet.

2.1. Gebruik van IP-adressen

Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend wanneer u op het web surft. Webservers, de grote computers die Webpagina’s ‘voorschotelen’, identificeren uw computer automatisch op grond van het IP-adres. 
Peroni / Grolsch verzamelt IP-adressen voor haar systeemadministratie, en om rapporten op te stellen en het gebruik van onze site te onderzoeken. Wanneer u om pagina’s van Grolsch-sites verzoekt, noteren onze servers of computers het IP-adres van de gastgebruiker. Wij verbinden geen IP-adressen met iets wat persoonlijk identificeerbaar is, wat betekent dat een gebruiker voor ons anoniem blijft.

2.2. Gebruik van ‘cookies’

Cookies zijn stukjes informatie die door een website naar iemands harde schijf gezonden worden met het doel om informatie vast te leggen. Cookies maken het websurfen makkelijker voor u doordat zij uw voorkeuren voor u bewaren, terwijl u op uw site bent. Wij bewaren nooit wachtwoorden of informatie over bankgegevens in cookies.
Het gebruik van cookies is wijdverbreid. U zult ze bij de meeste grotere websites aantreffen.

Op de website www.storiedistile.nl treft u de volgende cookies aan:

Cookies voor het gebruik waarvan u volgende de wet geen toestemming hoeft te geven, omdat deze noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website door de gebruiker.

Agecheck: Op het moment dat u toegang wilt tot de website is Grolsch wettelijk gezien verplicht vast te stellen of u de leeftijd van 18 jaar of ouder hebt bereikt. Anders is het niet toegestaan u toegang tot de website te geven. Hiervoor wordt u gevraagd uw geboortedatum in te vullen. Deze gegevens worden vastgelegd en onthouden voor een periode van twee weken zodat deze niet steeds opnieuw (bij elke “klik”) hoeven te worden ingevoerd.

Cookies voor het gebruik waarvan u volgens de wet uitdrukkelijk toestemming moet geven.

Statistiek cookies: Deze cookies herkennen en tellen de gebruikers van de website, de volgende gegevens worden vastgelegd browsersysteemgegevens, bezochte pagina‚s, tijd gespendeerd op pagina, aangeklikte items, site waarvandaan de gebruiker op de website landt en herhaalbezoek voor de duur variërend van 6 maanden tot 2 jaren. Voor u toegang krijgt tot de site wordt aan u om toestemming gevraagd voor het gebruik hiervan. Ook wordt op dat moment een duidelijke uitleg gegeven welke cookie het betreft en welke informatie wordt opgeslagen.

Doordat zij ons laten zien hoe en wanneer gastgebruikers een site gebruiken, helpen deze statistiekcookies ons inzicht te verschaffen in welke gebieden populair zijn en welke niet. 
Vele verbeteringen en de meest recente veranderingen zijn gebaseerd op informatie die wordt verschaft door cookies. Cookies helpen ons ook om pagina’s een persoonlijk cachet te geven om aan de behoeften van onze gastgebruikers te voldoen.

Wij zullen cookies niet gebruiken om de identiteit van specifieke personen vast te stellen of voor interactieve inhoud die het noodzakelijk maken dat uw vorderingen bijgehouden worden.

Onze sites gebruiken cookies om persoonlijk identificeerbare informatie van uw computer op te halen die niet oorspronkelijk als cookie-bestand verzonden werd. Wij gebruiken geen persoonlijk identificeerbare informatie die ons door cookies toegezonden is voor promotie- of marketingdoeleinden en deze informatie wordt ook niet met derden gedeeld.

U kunt er altijd voor kiezen deze cookies via het menu van uw bladerprogramma (browser) onbruikbaar te maken. De meeste bladerprogramma’s zijn standaard afgesteld om cookies te accepteren. Als u daar de voorkeur aangeeft, kunt u dat van u zodanig afstellen dat cookies geweigerd worden of dat u op de hoogte wordt gehouden van het tijdstip van hun verzending. Het is echter mogelijk dat sommige onderdelen van de sites, zoals het boodschappen doen, niet goed zullen werken als u de cookies uitschakelt.

3. Het Veiligheidsbeleid

Het belang van het veilig opslaan van uw persoonlijke gegevens gaat ons zeer ter harte. Wij betrachten de grootst mogelijke zorg bij de verzending van uw informatie van uw computer naar onze servers.
Alleen aan de werknemers die de toegang tot uw persoonlijke gegevens nodig hebben om hun werk te doen, wordt toegang verleend. De werknemer die onze privacy- en/of veiligheidsbeleidsregels overtreedt, zal aan disciplinaire maatregelen onderworpen worden; hieronder vallen de mogelijke beëindiging van het dienstverband als ook civielrechtelijke stappen en/of strafrechtelijke vervolging. 
De bijzonderheden van uw inschrijving worden door een wachtwoord beschermd, zodat alleen u, Peroni / Grolsch en door Peroni / Grolsch aangewezen bedrijf die deze website beheert, toegang hebben en uw persoonlijke gegevens kunnen bekijken en uw registratie kunnen verwijderen, corrigeren of annuleren. 
Wij adviseren u uw wachtwoord aan niemand te onthullen. Wij zullen u NOOIT in een onaangekondigd(e) telefoongesprek of e-mail om uw wachtwoord vragen. Uiteindelijk bent u degene die voor het handhaven van de geheimhouding van uw wachtwoorden en mogelijke persoonlijke gegevens verantwoordelijk is. 
Vergeet niet uw browservenster af te sluiten wanneer u klaar bent; dan bent u er zeker van dat anderen geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens en correspondentie, als uw computer toegankelijk is voor anderen of als u een computer deelt met iemand anders of een computer op een openbare plaats zoals een bibliotheek of een internetcafé gebruikt.

4. Acceptatie van deze voorwaarden

Wij gaan ervan uit dat wanneer u deze site gebruikt, u dit document zorgvuldig doorgelezen heeft en de daarin vervatte adviezen begrijpt en opgevolgd heeft. Als u het met de privacy statement of met de adviezen die wij geven oneens bent, doet u er verstandig aan af te zien van het gebruik van onze sites. Wij behouden ons het recht voor om, waar nodig, van tijd tot tijd veranderingen in de privacy statement aan te brengen. Wanneer u van deze en andere Peroni-sites gebruik blijft maken nadat (een) dergelijke verandering/veranderingen van deze voorwaarden bekendgemaakt is/zijn, wordt u geacht de privacy statement te hebben geaccepteerd.

5. Deelname aan online acties en prijsvragen

Via verschillende kanalen kunnen wij jou de mogelijkheid bieden mee te doen aan online acties en prijsvragen. De gegevens die je ons in dat geval verstrekt gebruiken wij om de online actie of prijsvraag uit te voeren, ter uitvoering van de overeenkomst met jou. Daarnaast kunnen we jouw gegevens gebruiken om je (gepersonaliseerde) communicatie te sturen, indien je daarvoor toestemming hebt gegeven. Je wordt daar indien nodig nader over geïnformeerd bij de betreffende actie.
We kunnen de gegevens verzameld in het kader van een actie gebruiken voor analyse-en optimalisatiedoeleinden (op niet persoonlijk niveau). De juridische grondslag hiervoor is een gerechtvaardigd belang van Peroni om onze producten en diensten te verbeteren en optimaliseren.

Voor vragen over het privacy statement kunt u contact opnemen met ons via Christian.Camps@grolsch.nl 

 

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol. over alcohol

Vul hier je geboortedatum in

- -

Met trots voor u gebrouwen. Geen 18, geen alcohol.
Age Verify